privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Vețca pe perioada de programare 2021-2027