privind aprobarea afectării domeniului public al Comunei Vețca de către SC COMPANIA AQUASERV SA în scopul realizării ”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL MUREȘ ÎN PERIOADA 2014-2020”