Primăria Comunei Veţca

județul MureșCu revenire la anunțul publicat cu numărul de înregistrare 1080 din data de 01.08.2022 prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele modificări:

            Data depunerii dosarelor este 17.08.2022 ora 10:00.

            Data preselecției dosarelor este 17.08.2022 ora 12:00.

            Celelalte prevederi din anunțul publicat cu nr. 1080 din data de 01.08.2022 rămân valabile.