Primăria Comunei Veţca

județul Mureș

privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului Nr. 854/13.10.2017, emis de Fondul Național de Garantare a Creditelor IMM SA-IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea Vețca, județul Mureș”