Primăria Veţca

județul Mureș


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
06/01/2022 1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2021