Primăria Comunei Veţca

județul Mureș


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
11/08/2022 64 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara lunara
27/07/2022 63 cu privire la modificarea nomenclatorului arhivistic al Primariei Comunei Vetca aprobat prin dispozitia primarului nr. 3/2020
26/07/2022 62 cu privire la modificarea nomenclatorului arhivistic al Primariei Comunei Vetca aprobat prin dispozitia primarului nr. 3/2020
25/07/2022 61 privind convocarea CL in sedinta extraordinara
08/07/2022 55 privind delegarea atributiilor de secretar general al comunei Vetca cu caracter temporar doamnei Bernad Edit, referent, clasa III, grad profesional principal
08/07/2022 54 cu privire la constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de modernizare/renovare a constructiilor civile din localitatea Vetca in cadrul proiectului „Reabilitarea caminului cultural din localitatea Vetca, judetul Mures”
17/06/2022 52 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor refeitoare la declaratiile de avere si interese la nivelul comunei Vetca
25/05/2022 50 privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara
18/05/2022 46 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara lunara
11/05/2022 45 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea organizarii si desfasurarii concursului pentru promovare in grad profesional imediat superior a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Vetca
06/05/2022 44 privind delegarea atributiilor privind coordonarea activitatii serviciului public de transport persoane in regim de taxi
21/04/2022 40 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara lunara
25/03/2022 39 privind convocarea consiliului local în ședință ordinară lunară
18/01/2022 8 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
17/01/2022 7 privind modificarea cuantumului indemnizațiilor lunare a persoanelor cu handicap grav
17/01/2022 6 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
17/01/2022 5 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
17/01/2022 4 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
13/01/2022 3 privind constituirea comisiei de preselecție și licitație pentru valorificarea materialului lemnos din trupul de pășune împădurit proprietate privată a comunei Vețca aprobat prin Hotărâriea Consiliului Local Vețca nr. 37 din data de 15 decembrie 2021
10/01/2022 2 privind convocarea consiliului local in ședinta extraordinară
06/01/2022 1 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenți a secțiunii de dezvoltare aferent exercițiului bugetar al anului 2021